Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Gliwicach


nr rachunku bankowego:
77 2030 0045 1110 0000 0428 8350


kod Swift Banku: PPABPLPK


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL77 2030 0045 1110 0000 0428 8350